Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem

spotkanie pierwsze

Zadanie:

  1. szkolenie kata: jakie liczby widzisz: 100%, 24:00,  2017-09-22.
  2. zrób wyliczenie w arkuszu kalkulacyjnym: cztery czynności trwają odpowiednio A: 2,5 godziny, B: 20,5 minuty c:  100 minut, d: 390 sekund. wyświetl czas łączny. zaprojektuj formułe.
zrób test na końcu pliku szkoleniowego:

unit1a_literals_operators.xls

Wykres pareto w google documents – publikacja w internecie
http://oizet.pl/middelen/unit7_Tables_PLEN.xlsm

spotkanie drugie

utwórz konto  w serwisie:  https://www.lucidchart.com/

http://oizet.pl/middelen/unit8_Pivot_PLEN.xlsm

zrób samodzielnie:

5. a takze samodzielnie po  zajęciach

6. makra unit_VBA_tutorial.xls

http://oizet.pl/middelen/unit3_pattern_running_sum.xlsm

http://oizet.pl/middelen/unit4_pattern_is_on_the_list.xlsm

http://oizet.pl/middelen/unit5_pattern_convertion_table.xlsm

BPMN

modelujemy:

Przedsiębiorstwo posiada Dział Zaopatrzenia, który składa zamówienia u dostawców po otrzymaniu z magazynu zgłoszeń zapotrzebowania na określone towary. Następuje to w chwili stwierdzenia niskiego poziomu zapasów na podstawie kartoteki zapasów.

Towary docierają do dostawców wraz z listem dostawczym i fakturą (z kopią). W magazynie dokonuje się porównania realizowanego zamówienia z dowodem dostawy oraz kopią zamówienia przechowywaną w kartotece. W przypadku występowania jakichkolwiek rozbieżności zaznacza się je na obydwu kopiach dowodu dostawy i jedną z nich zwraca dostawcy, a drugą przekazuje do kartoteki Działu Zaopatrzenia.