Dyplomowanie

WYBÓR PROMOTORA

Słuchacze zobowiązani są do wyboru promotora do końca marca.

Zapisz się do promotora


ZASADY SKŁADANIA PRACY

  1. Pracę należy napisać zgodnie z wytycznymi pisania pracy określonymi w Regulaminie Studiów Podyplomowych PŁ
  2. Pracę należy złożyć u promotora przed rozpoczęciem wakacji.
  3. Po akceptacji promotora pracę końcową należy złożyć w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej i elektronicznej; pracę wydrukować dwustronnie i oprawić w oprawę miękką z przezroczystą okładką dla pierwszej strony, w oprawie uniemożliwiającej wyciągnięcie kartek, nie  może być bindowana.
  4. Do pracy dołączyć płytę z wersją elektroniczną.
  5. Pracę należy złożyć u promotora, który po ocenieniu jej przekaże ją do kierownika studiów.
  6. Praca musi zawierać stronę tytułową  i oświadczenie o samodzielności wykonania pracy końcowej