Studia Podyplomowe Zarządzanie Produkcją

P O P I E R A J   Z   N A M I !

8 milionów pomysłów

„Green Logistics” podwyższenie poziomu czystości powietrza w Łodzi

 

Z  racji na bardzo poważny problem smogu występującego w Łodzi, przedmiotem zadania będzie realizacja konferencji z branży logistycznej w naszym mieście, na której naukowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw i władz miasta będą mieli możliwość zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań związanych z ekologią i poprawą stanu powietrza  w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, szczególnie branży logistycznej naszego miasta. Konferencja będzie trwać dwa dni.

Celem konferencji jest integracja łódzkiego biznesu z uczelniami wyższymi w naszym mieście oraz władzami miasta. Efektem tego spotkania będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań i kierunków działań przekładających się na poprawę stanu powietrza w Łodzi i naszych okolicach. Samo zadanie wpisuje się w tematykę  ZIELONEGO EXPO 2024 które odbędzie się w naszym mieście.

Wniosek do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego Ł584 – Green Logistic – podwyższenie poziomu czystości powietrza w Łodzi   jest inicjatywą społecznej odpowiedzialności biznesu naszego miasta i województwa, jak również Łodzi Akademickiej.

ODDAJ SWÓJ GŁOS

karta do głosowania

Prezentacja – jak oddać ważny głos

Wniosek wspiera firma SONOCO

 

Wniosek wspiera z nami firma SONOCO

 

 


O   S T U DI A C H !

Studia posiadają, praktycznie i trafnie dobrane zajęcia
uwzględniające szereg problemów
związanych z zarządzaniem procesem produkcyjnym oraz montażem.

Szczególną uwagę zwrócono na planowanie produkcji
oraz techniki i metody wykorzystywane w tym celu,
uwzględniające zarówno podejście klasyczne,
jak i współczesne koncepcje uwzględniające
filozofię Lean Management.

Kompleksowe spojrzenie na problemy zarządzania w tym obszarze,
pozwala zastosować szereg prezentowanych technik i metod planowania,
usprawniających proces produkcji i montażu,
a tym samym przyczynia się do sprawnego funkcjonowania
jednostek organizacyjnych i gospodarczych.

Zapraszam
Irena Jałmużna

Kierownik studiów


helpdesk: – ANNA KOZIEŁ:  tel. kom.: 784 689 613;  e-mail: anna.kozieł@p.lodz.pl